EnglishItalianoРусскийEestiLatviešuLietuviškaiPolskaБългарскиČeštinaSlovatskaRomânDeutsch Français
MÕISTED

PÕHILISED TERMINID

Bioküte – on küte, mis saadakse taimsete või loomsete jäätmete töötlemisest.

Graanulid (pelletid) – silindrilised graanulid standardsete mõõtmetega, tehtud puidujäätmetest või põllumajanduslikest jäätmetest. Kasutatakse kui biokütet.

Granuleerimine (pelleteerimine) see on ekstrusiooniprotsess, milles kohev materjal kõrge surve- ja temperatuuri all surutakse kokku kõvaks graanuliks.

Ekstrusioon – protsess, kus toode valmib materjali surumisel läbi vormivate avade.

Tooraineks - graanuli tootmises kasutatakse puidujäätmeid: laast, puiduhake ja muud mööbli- ja puidutööstuse jäätmed aga samuti ka põllumajanduse tootmise jäätmed: põhk, hein, põllukultuuride tootmise jäätmed. Graanulite tootmiseks on vajalik tooraine fraktsioonis kuni 5 mm ja niiskusega kuni 12%.

Fraktsioon - tahke puistematerjali osakesd.

Niiskus - vee sisalduse näitaja materjalis.

Esmane tooraine peenestamine – materjali fraktsioon peale esmast hakkimist ei ületa 10x10x20 mm. Ladustamiseks.

Lõplik materjali peenestamine – tooraine lõplik fraktsioon enne töötlemist ei tohi ületada 5 mm.

Materjali kuivatamine - niiskuse väljaaurutamise protsess. Olenevalt materjali tüübist ja päritolust võib selle niiskuse sisaldus kõikuda 5 – 60 %. Graanulite tootmiseks on vajalik tooraine mille niiskusesisaldus oleks 12%. Puidujäätmete kuivatamiseks kulub umbes 1 kw energiat 1 liitri niiskuse väljaaurutamiseks. Arvutuslik näide, et 1 tonni kuiva materjali saamiseks, mille niiskus on 12%, on tarvis 1760 kg toorainet, mille niiskus on 50% ja energiat 880 kw. Põhiliseks ja peamiseks parameetriks on see, et väljuva materjali niiskus ei ole sõltuvuses kuivatisse siseneva materjali niiskusest.

Graanulite jahutamine - on vajalik nende kõvaduse saavutamiseks ja niiskuse imendumise ärahoidmisek.

Graanulite pakendamine - olenevalt tootmise tüübist on kolm varianti pakendamiseks:

  • kõige levinum, kottidesse 15-20 kg;
  • suur pakend;
  • puistena.

SEADMED

Granulaato – seadmete kompleks graanulite tootmiseks.

Kuivati – seadmete kompleks materjali kuivatamiseks. Tehnoloogiline etapp materjalist liigse niiskuse eemaldamiseks ja tekkiva auru ära juhtimiseks.

Haamerveskid – on vajalik tooraine lõpliku fraktsiooni saavutamiseks. Konstruktsioonis kasutatakse löökhamreid, mis on kinnitatud šarniiriga pöörlevale võllile ja valmistatud väga vastupidavast materjalist. Maksimaalne materjali fraktsioon sõltub veski sõela avade läbimõõdust.

Jäätmete purustid ja hakke tootmise seadmed - on ettenähtud jäätmete esmaseks purustamiseks, aga samuti materjali mugavamaks ladustamiseks. Sõltuvalt otstarbest, on olemas erineva konstruktsiooniga hakkureid. Veel liigitatakse eraldi statsionaarsed ja mobiilsed.

Magnetseparaatorid - on selleks, et eemaldada toorainest metallosakesed. Tööpõhimõttelt on metalli eraldamise tehnoloogia kahel variandil: metalli eraldamine tänu tema magnetiliste omadustele ja metalli eraldamisel magnetväljas, kus metalliosakesed muudavad liikumise trajektoori tänu magnetväljale..

Pneumotransport – puistematerjalide transport torustikus tekitatud suruõhu abi või ka vaakumi abil.

Tsüklonid – on vajalikud pneumotranspordis liikuva materjali liikumise peatamiseks ja inertsi kompenseerimiseks. Tööpõhimõttelt lihtsad abivahendid, mis samas on varustatud ka tolmupüüdjatega, kasutatakse väga paljudes tööstusharudes.

Aspiratsioonisüsteemid – õhu puhastamise süsteemid. Filtrid ja filtrisüsteemid aspiratsioonisüsteemide tarvis. Kasutatakse õhu puhastamiseks tööstustes.

Punkrid ja konveierid – süsteeme kasutatakse kuiva puistematerjali vastuvõtuks ja tehnoloogilistes sõlmedes kuiva laastu säilitamiseks. On kasutusel vertikaalsed ja horisontaalsed punkrid. Võivad olla komplekteeritud liikuvate põrandatega või segajatega.

Hüdrauliline ajam (hüdroajam) – seadmete süsteem, mis käitab masinad ja mehhanismid vahetult hüdraulilise energiaga.

Hüdrauliline mootor (hüdromootor) – sõlm, mis muudab hüdraulilise energia mehhaaniliseks.

Tiguajam - vintkonveier (või tigukonveier) seadeldis, mille abil saab transportida puistematerjale.

PLK - Programmeeritav loogiline kontroller.

Dosaator - ettenähtud kuiva tooraine ühtlase ja katkematu etteande tagamiseks.